KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường Năm học: 2023 – 2024

QUYẾT ĐỊNH V/v: ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023 – 2024

THÔNG BÁO số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2023 – 2024 trên địa bàn huyện Lấp Vò,Đồng Tháp

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanmy1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 4

Giáo viênthtanmy1 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay